Modularnost

Spajanje Combo Cube modula odnosno njihova modularnost omogućava svim kupcima da sami odrede i izaberu kapacitet kojim žele raspolagati. Jednostavnim izmjenama možemo povećati ili smanjiti kapacitet, relocirati module ili im promijeniti namjenu. Broj spojenih modula kao površina dobivena spajanjem modula neograničena je.


Dimenzije 245 x 490 x 290 cm (Š x D x V) ukupne površine 12 m2, odnosno 35 m3 specifično su određene kako bi se optimiziralo spajanje modula u raznim konfiguracijama te prijevoz modula bez potrebe za dodatnim prijevoznim dozvolama. Ukupna površina modula od 12 m2 ulazi u zakonsku kategoriju "kioska" do 12 m2 za koju nije predviđeno izdavanje građevinskih dozvola što olakšava ili omogućava gradnju na lokacijama gdje to inače nije moguće.