Materijali

Materijali korišteni za izradu modula te sam koncept i filozofija projektiranja osiguravaju visoki ekološki stupanj i ekološku osviještenost. Betonyp kojim je obložena vanjska strana modula sačinjen je od odbačenih drvenih strugotina povezanih betonskom smjesom. Visoka otpornost na vlagu i niska termička provodljivost ovog materijala, koji se nakon postavljanja premazuje cementnim ljepilom te fasadnom masom, čine ga idealnim za ovakvu namjenu. Čelična konstrukcija kao i limene opšave te krovovi u potpunosti su reciklirajući. Kvalitetna izolacija zidova, stropa i poda te višeslojne staklene stjenke osiguravaju visoki stupanj energetske učinkovitosti što smanjuje potrebu energenta za hlađenje i grijanje prostorija. Svi materijali korišteni u izradi Combo Cube-a isključivo su najviše kvalitete i u skladu sa ISO standardima. Metalna konstrukcija od najkvalitetnijeg čelika pjeskarena je i obojena temeljnom bojom sukladno standardima. 


Kao dodatna termička izolacija modula prije nanošenja fasadne mase dodaje se sloj stiropora debljine 50 mm. Unutarnje obloge modula su od vodonepropusnog gipsa  koji omogućava ugradnju standardnih električnih i vodo-instalacija kao i ugradbenu rasvjetu. Svi zidovi, strop i podovi izolirani su mineralnom vunom debljine 100 mm. Metalna podna konstrukcija obložena OSB pločama debljine 22mm omogućava postavljanje bilo koje vrste podloge osim keramike za koju je potrebno na postojeće OSB ploče nanijeti sloj betonypa koji dopušta uobičajeno postavljanje keramičkih površina. Kompleksna krovna konstrukcija sastoji se od plastificiranog vijugastog lima na samom vrhu ispod kojeg nalazimo ventiliranu zračnu komoru, hidroizolacijskog lima, kamene vune te vodonepropusnog qipsa na stropu modula.Sve elektroinstalacije i vodoinstalacije visoke su kvalitete kao I sva PVC stolarija sa IZO staklenim panelima 4-16-4.